Valori Test Tool Services en Parasoft sluiten partnerovereenkomst

woensdag 09 oktober 2013

Met test tools SOAtest en Virtualize sneller en goedkoper testen in een beperkte testomgeving

ICT-dienstverlener Valori breidt met de test tools SOAtest en Virtualize van Parasoft haar dienstverlening in testautomatisering uit. Daarmee komt Valori, dé autoriteit op het gebied van Full Service Testing, tegemoet aan de toenemende vraag naar geautomatiseerd testen. Met behulp van de test tools van Parasoft blijft de omvang van de testomgeving beperkt, verloopt het testen sneller en worden kosten en tijd bespaard. De businessunit Test Tool Services van Valori en Parasoft werken vanaf 1 oktober 2013 samen. Hiertoe ondertekenden Carel Kouwenhoven, Marketing & Sales Valori en Dirk Giesen, directeur Parasoft NL op 19 september 2013 een partnerovereenkomst.

De vraag naar geautomatiseerd testen neemt toe omdat IT-afdelingen ervaren dat het testproces daarmee sneller, efficiënter, veiliger en goedkoper wordt. Valori Test Tool Services is gespecialiseerd in het automatiseren van testen en het optimaliseren van testomgevingen en testdata. Daarvoor selecteert Valori de beste test tools. SOAtest en Virtualize van Parasoft zetten automatisch een testomgeving met gesimuleerde backends en subsystemen op en beperken daarmee de omvang van een testomgeving. Dit levert voor klanten een besparing in capaciteit, tijd en geld op. Parasoft SOAtest en Virtualize automatiseren het complexe testproces. Wanneer een applicatie bijvoorbeeld deel uitmaakt van een keten van bedrijfskritische applicaties, vervangt Virtualize de te testen applicaties door een of meerdere stubs. Hierdoor blijft de testomgeving beperkt tot de betreffende applicatie waardoor niet alle soft- en hardware van de keten nodig is. Dit vereenvoudigt het beschikbaar stellen, configureren en beheren van de testomgeving. Om een applicatie verder te ontwikkelen of te testen, helpt deze tool bij het toegankelijk maken van de gewenste omgeving.

Maarten Metselaar, directeur Valori Test Tool Services: "Bij steeds complexer wordende testomgevingen, is de noodzaak voor slimme testoplossingen groot. Met de test tools Virtualize en SOAtest kunnen wij onze klanten hierbij uitstekend helpen. Door het partnerschip met Parasoft vergroot Valori haar toegevoegde waarde, want met deze test tools voor testautomatisering wordt het rendement van IT- investeringen van onze klanten hoger."

Dirk Giesen, directeur Parasoft: “Binnen onze klantenkring en ook in de markt voor testprofessionals zien wij een sterk groeiende vraag naar technische testers die verstand hebben van continous integration, infrastructuur en slimme testomgevingen. Met Valori hebben wij een partner gevonden die juist in dit speelveld, kennis en expertise heeft opgebouwd en met name investeert in het uitbouwen van deze competentie. Het resultaat is dat wij onze klanten nog beter kunnen ondersteunen bij de implementatie en roll-out van onze tools.”

  Valori Test Tool Services anticipeert op de toenemende vraag naar geautomatiseerd testen en richt zich specifiek op testautomatisering, performance testen, testdata, security testen en testmanagement tools. Valori gebruikt bij deze testactiviteiten tools van gerenommeerde partners als Parasoft en open source test tools.

 Kwaliteit staat hoog in het vaandel van Valori. Met de testactiviteiten van Valori krijgen klanten grip op risico’s, een besparing in tijd en geld en uiteindelijk een informatiesysteem dat doet wat de klant wil. Dit wordt bereikt door de inzet van bekwame en ervaren professionals. 

Over Valori

 Meer dan ooit zijn organisaties afhankelijk van de IT-infrastructuur en bedrijfstoepassingen ter ondersteuning van de operationele bedrijfsprocessen. Om als organisatie succesvol te zijn, moeten business en IT optimaal samenspelen. Valori ondersteunt ondernemingen bij de optimalisatie van hun Business IT waardeketen, zodat informatiesystemen voldoen aan de verwachtingen van de business en zodoende IT-investeringen beter renderen en wezenlijk bijdragen aan betere bedrijfsresultaten.

 Al meer dan 20 jaar is Valori een onafhankelijke dienstverlener op het raakvlak van Business en IT. Met ruim 140 professionals geven wij advies en leveren wij managed services, capaciteit en opleidingen op het gebied van Business Architectuur, Testen & Kwaliteitszorg en High Performance Maintenance. Kernactiviteiten die elkaar versterken en extra waarde creëren voor onze klanten.

 De mens eerst

 Wij vinden dat mensen cruciaal zijn voor het succes van organisaties. Daarom staan kennis, houding en gedrag van professionals centraal in onze werkwijze en investeren wij continu in de expertise en Persoonlijke ontwikkeling.

 Onafhankelijkheid

 Bij onze dienstverlening staat onafhankelijkheid voorop. In de optimale situatie kunnen oplossingen onafhankelijk van het product of de leverancier gekozen en objectief beoordeeld worden.

 Kijk voor meer informatie over Valori op www.valori.nl

 Over Parasoft

De moderne mens kan niet meer goed functioneren zonder software. De auto, de smartphone, de televisie, maar ook het openbaar vervoer en je bankrekening vallen of staan bij het goed en betrouwbaar functioneren van de onderliggende software component. Software is een essentieel onderdeel van ons leven geworden en mede om die reden is de software kwaliteit en de tijd waarin de leverancier een nieuwe versie van de software naar de markt kan brengen voor de eindgebruiker direct zichtbaar. De impact van beide factoren zijn inmiddels het visitekaartje van de productleverancier / dienstaanbieder geworden.

Parasoft Netherlands B.V in Den Haag is een 100% dochteronderneming van Parasoft Corporation; een Amerikaans software bedrijf dat in 1986 is opgericht. Wij zijn een privately held organisatie met ruim 250 medewerkers puur gericht op het bouwen en leveren van slimme tools die onze klanten helpen bij het verhogen / borgen van de kwaliteit en het sneller naar de markt brengen van de producten en diensten.